Neler Yapıyoruz

HomeNeler Yapıyoruz
Neler Yapıyoruz

İşlerimiz hakkında kısa kesitler

Günümüzde karot kelimesi denince, akla ilk gelen sözlük anlamı beton delme, beton kesme
makinaları ve uygulamaları akla gelmektedir. Karot ile ilgili çalışmalar ilk olarak Almanlar
tarafından gerçekleştirilmiştir. Almanlar betondan numune almak için araştırmalar
sonucunda, şimdilerde karot makinaları olarak adlandırdığımız makinayı icat etmişlerdir. Bu
makine ile, betonu silindir şeklinde delerek, silindir içerisinde kalan ve havuca benzeyen
betonu çıkartmayı başarmışlardır.
Havuca benzemiş olmasından dolayı, havuç anlamına gelen, KAROT kelimesi ile
adlandırılmıştır. Böylece, betonu silindir şeklinde delme işine KAROT, bu işi karot
makinaları ile yapanlara da KAROTÇU ismi verilmiştir. Silindir şeklinde betonun delinmesi,
beraberinde beton binalarda ihtiyaç duyulan beton delme ve beton kesme gibi işlerinde
yapılmasına olanak sağlamıştır.
Bu yöntemle hiçbir şekilde darbe vermeden, demir donatılı ve donatısız zeminde, 45º& 90º lik
açılarla ve Q20 çap & Q700 çap arası, 600 cm derinliğe kadar delim yapılabilmektedir.

Hakkarot İş Haritası

 • Derz Kesim
 • Bina Güçlendirme
 • Beton Delme
 • Filiz Ekme
 • Beton Kesme

Tasarım  yapım  beton bir yapının ve yüzeyin temel esasıdır. Önemli bir unsurda betonun zaman zaman onarılması çıkarılması ve yapısal değişikliklerin  gerçekleşmesi  için  hidrolik  beton kesimi  ve derz kesimi uygulamalarıdır. Bu uygulamalar esnasında  yüzeyin tamamı  zarar görmemekle  birlikte  ek bir düzeltme işlemi  gerekmeyecektir. Uzman işçilik ve memnuniyet garantisi

 • Havalandırma Boşlukları
 • Saft Açılımları
 • Kapı ve Pencere açılımları
 • Asfalt kesim ve onarımları
 • İnşaat Derzleri
 • Dilitasyon Derzleri
 • Kontrol Derzleri ve Merdiven Boşlukları

Spor salonları, sinema salonları, demir filizi saplamaları, Ağır işlevli dübellemeler, Makina montajları, koltuk montajları, tünel kalıp uzay çatı sistemleri ankrajmanları, ray montajları gibi alanlarda Filiz Ekme uygulamaları yapılmaktadır. Uygulama : Öncelikle istenilen çapta, dübele uygun delik açılır. Daha sonra kimyasal içerikli cam tüp deliğe yerleştirilir. Ankraj Çubuğu tüpün üzerine çakılır. Bu sırada tüp darbe ile kırılıp, beton saplama – çelik civata – demir filizi ile reaksiyona geçerek tespir etme işlemi gerçekleştirilir.

 • Acil Çözüm
 • Hızlı Aksiyon
 • Uzman İşçilik
 • %100  Memnuniyet 

Demir donatılı ve demir donatısız beton zeminlerde, mermer granit gibi hassas yüzeylerin delimlerinde Q20-Q600 çap 400 cm derinliğine kadar yatay ve dikey konumlarda 45 derece ile 90 derece açılarla karot ile beton delme uygulamaları yapılmaktadır.

 • Kalorifer
 • Doğalgaz
 • Tesisat | Pis su giderleri
 • Klima Çıkışları
 • İnşaat Derzleri
 • Baca açılımları
 • Dekorasyon ve tadilat işlemleri
 • Çatlaksız , zararsız kusursuz ve en hızlı şekilde yapılmaktadır.

Spor salonları, sinema salonları, demir filizi saplamaları, Ağır işlevli dübellemeler, Makina montajları, koltuk montajları, tünel kalıp uzay çatı sistemleri ankrajmanları, ray montajları gibi alanlarda Filiz Ekme uygulamaları yapılmaktadır.

Demir donatılı veya donatısız beton zeminlerde,  beton kalınlığının  50 cm yi aşması durumunda,  beton kesme makinaları  soruna cevap verememektedir. Bu gibi durumlarda karot makinaları  ile kolay  sessiz  ve güvenli bir şekilde kesilmesi istenilen beton zemin, çürütme yöntemi ile kesilmektedir. Karot ile beton kesme de HAK KAROT firmamız 400 cm  ye kadar  olan beton zeminlerde  çözüm sunmaktadır.

beton kesme
beton kesme